"Levenslange straf is onmenselijk"

Go down

"Levenslange straf is onmenselijk"

Post  Yoke on Wed May 13, 2009 12:26 pm

Tot aan je dood in de gevangenis, zonder enig uitzicht op vrijlating. Een onmenselijk zware straf, volgens vrijwel geheel juridisch Nederland. Ook de Raad van Europa, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben aangegeven dat dit onwenselijk is. Toch blijft Nederland vasthouden aan het principe dat een levenslang veroordeelde de rest van zijn leven in de gevangenis moet blijven.

Mohammed B maakt
weinig kans de gevangenis
nog bij leven te verlaten

Mohammed B, de moordenaar van Theo van Gogh, Frenkie P, leider van de bende van Venlo en verantwoordelijk voor maar liefst 250 geweldsdelicten waaronder een aantal moorden, en Lucia de B, de Haagse verpleegster die volgens het Gerechtshof zeven patiënten om het leven heeft gebracht. In principe zal geen van hen levend de cel verlaten.
Evenmin als 35 anderen die een levenslange straf opgelegd hebben gekregen. Want ondanks een hardnekkig gerucht dat levenslang in Nederland maar twintig jaar duurt, is een levenslange gevangenisstraf ook daadwerkelijk een leven lang in de cel.

Europa
Nederland is daarmee een uitzondering. Vrijwel overal in Europa hebben levenslang veroordeelden namelijk de kans om toch nog voor hun dood vrij te komen. "Alleen Estland kent hetzelfde systeem," vertelt Miranda Boone van de Universiteit Utrecht. "Daar is levenslang ook echt levenslang. In alle andere westerse landen bestaat een systeem waarin op een bepaald moment wordt bekeken of de gevangenschap nog wel voort zou moeten duren."

Boone vindt het Nederlandse systeem dan ook onmenselijk, omdat gevangenen hier geen enkel uitzicht hebben op een terugkeer in de maatschappij. Op papier kent Nederland wel een mogelijkheid tot gratie, maar de kans dat zo'n verzoek ingewilligd wordt, is klein. De veroordeelde moet zich zo ontwikkeld hebben dat hij in staat wordt geacht zijn leven te beteren. En er moet sprake zijn van een bijzondere wijziging van de omstandigheden, zoals een zeer ernstige ziekte. Sinds de Tweede Wereldoorlog is slechts twee keer een gratieverzoek ingewilligd. De laatste keer in de jaren tachtig.

Toets
Daar moet dus verandering in komen, vindt de Leeuwarder advocaat Tjalling van der Goot. "Een persoon kan veranderen, de maatschappij verandert. Een rechter kan onmogelijk nu bepalen hoe de situatie over vijftien of twintig jaar is. Is die persoon dan nog steeds gevaarlijk, is de maatschappij nog steeds zo geschokt? Daarom moet er op een bepaald moment een toetsing komen, waarin je de situatie opnieuw kan bepalen."

Het eindresultaat van die toetsing kan volgens Van der Goot overigens nog altijd zijn dat de veroordeelde tot aan zijn dood in de cel blijft. "Wanneer de veroordeelde geen enkele spijt betuigt of nog steeds een gevaar vormt, kan de rechter bepalen dat hij gewoon vast blijft zitten," vertelt de advocaat. "Maar er moet een mogelijkheid zijn om uiteindelijk weer terug te kunnen keren in de maatschappij. Wat voor zin heeft het om iemand die op zijn dertigste een drievoudige moord heeft gepleegd, op zijn 89ste nog vast te houden?"

Politiek
Het probleem wordt volgens Van der Goot ook steeds nijpender. Het aantal levenslang gestraften stijgt namelijk snel. Van de 38 veroordelingen zijn er maar liefst 25 na 2000 uitgesproken. Vorige week veroordeelde het Gerechtshof in Den Haag nog drie mannen tegelijkertijd tot levenslang voor hun rol in een schietpartij in een Rotterdams café waarbij drie doden vielen. Vrijwel de gehele juridische wereld vindt daarom dat er snel iets moet gebeuren. De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming adviseerde het kabinet een half jaar geleden al met een regeling voor tussentijdse toetsing te komen. Maar in Den Haag blijft het stil. "Eigenlijk is dat wel logisch," vindt Van der Goot. "Voor zo'n regeling is een wetswijziging nodig. En je wint in deze tijd als politicus geen stemmen door voorstellen te doen over de verbetering van de situatie voor levenslang gestraften."

Toch kan het niet lang meer stil blijven, denkt Miranda Boone. Uiteindelijk zal Nederland wel iets moeten veranderen. "Misschien is er eerst een veroordeling van het Europese Hof nodig om Nederland zo ver te krijgen. Ik denk niet dat de huidige regeling door het Hof goed wordt bevonden. Uiteindelijk zal Nederland dit beleid niet als enige in Europa staande kunnen houden."

Noodzaak
PvdA-justitie woordvoerder Aleid Wolfsen ontkent echter dat het noodzakelijk is de wet te veranderen. Het is volgens hem, hoewel niet verankerd in een wet, goed gebruik in Nederland dat de minister van Justitie na een jaar of twintig bekijkt of iemand eventueel voor gratie in aanmerking komt. Dat zou in 1989 ook bij de Drie en later Twee van Breda zijn gebeurd. De Duitse oorlogsmisdadigers kregen vlak voor hun dood gratie. De oude regeling voldoet volgens Wolfsen dan ook nog. Die zou bovendien binnen de bepalingen van het Europees Hof vallen. Het Hof vraagt namelijk alleen een toetsing of de gevangene nog een gevaar vormt voor de samenleving. Ook de toename van het aantal levenslang gestraften zou geen duidelijker omschreven gratieregeling vereisen. Wolfsen verwacht dat nu de hoogste tijdelijke gevangenisstraf in Nederland is verhoogd van twintig naar dertig jaar, het aantal levenslang gestraften weer zal afnemen.

Alle tot levenslang veroordeelden in Nederland zijn mannen, behalve Lucia de B. Ze zitten verspreid in gevangenissen door heel Nederland. De meeste krijgen daar nooit meer bezoek van familie of vrienden. De oudste is Willem van E, 'het beest van Harkstede'. Hij zit levenslang vast voor de moord op drie prostituees. Willem van E. is 66 jaar.
avatar
Yoke
Admin

Posts : 155
Join date : 2009-04-04
Location : netherlands

https://www.facebook.com/yoke.jaken

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum